Lustrum voor Voorzieningenhart De Biezantijn

Voor de bouw van Voorzieningenhart De Biezantijn zijn vele jaren aan voorbereiding voorafgegaan. Zoals wellicht bekend stond op deze plaats al 55 jaar het Gemeenschapshuis. Het enige trefcentrum in Nijmegen dat door een particuliere stichting was opgericht en in stand gehouden. Het was jarenlang de ‘huiskamer’ van het Waterkwartier. Toen geluidstechnische aanpassingen en de gemeentelijke horecavergunning veranderde in een ondersteunende activiteit, zijn besprekingen gestart om iets nieuws te realiseren. Het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders is samen met Conexis, in verband met de schoolsamenwerking, en de Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis een langdurig traject in gegaan van besprekingen, plannenontwikkeling en gedachtenuitwerking om uiteindelijk te komen met voorstellen tot uitwerking.

De dag naderde dat de afbraak van het Gemeenschaphuis startte. Alle activiteiten werden anderhalf jaar lang ondergebracht in de onderste vleugel van Huize Sonnehaert aan de Vlietstraat. De grondwerkzaamheden vorderden gestaag en het feestje van de ‘eerste steen’-legging werd een heuse happening. Wethouder Hannie Kunst heeft samen met enkele wijkbewoners de nieuwe en de oude ‘eerste steen’ van het Gemeenschaphuis gelegd. Beide gebroederlijk bij de ingang ingemetseld.

Veel wijkbewoners en organisaties hebben meegedacht over het ontwerp van het nieuwe gebouw en de inrichting van de binnen- en buitenruimte. Die medewerking is onder andere terug te zien in de wandbekleding van de zalen en in de lange verbindingsgang, zo’n 50 meter, waarop fotografisch het industriële en maatschappelijke verleden is uitgebeeld. Ook was er input voor de namen van de zaalruimten, die verwijzen naar personen uit het Waterkwartier die veel voor de buurt en de wijk betekenden.

Op een stralend zomerse 14 september 2013 was het hele voorterrein in Romeinse sferen gehuld. Het oude Romeinse leven herleefde in tenten en in Romeinse kleding. Met veel trompettergeschal en muziek van de Carnavalsvereniging De Waoterjokers betraden burgemeester Hubert Bruls en Ruud de Vries in Romeinse kleding het buitenpodium. Na enkele toespraken en lofuitingen werd de officiële naam van het nieuwe gebouw onthuld: ‘Voorzieningenhart De Biezantijn’. De naam is door een wijkbewoner bedacht in een uitgeschreven prijsvraag.

De dag was een belevenis. Vele honderden belangstellenden waren aanwezig en konden de ruimtes bewonderen. Er werd gediscussieerd over wat er wel -en helaas ook niet- mogelijk zou zijn in het nieuwe trefcentrum. Men was gewend dat er voorheen feesten, bruiloften en partijen gehouden werden. Dat was in de nieuwe gemeentelijke locatie helaas niet meer mogelijk.

Wat gelukkig wel is gebleven, is de ‘huiskamer’ van het Waterkwartier het ‘Grand Café’. Zo is dit een vaste pleisterplaats geworden van veel bezoekers en gebruikers van het pand. Vooral om na hun activiteiten gezellig bijeen te zijn. Wij als wijkbewoners mogen ons gelukkig prijzen met de drie vaste beheerders die iedereen graag verwelkomen en zorgen dat alles up-to-date klaarstaat op de afgesproken tijden. Met respect willen wij Thijs, Youssef en Monique nog vele jaren werkplezier toewensen in ons aller Voorzieningenhart De Biezantijn!

In het najaar bekijken we in overleg met gemeente Nijmegen hoe we het vijfjarig bestaan gaan invullen.

Bron: De Wester; Uitgave augustus 2019